Nedräkning till Bakom Rubrikerna

Heldagsutbildning
börjar om:

Gå med i vår LinkedIn gruppBakom Rubrikerna – Strategisk krishantering i verkligheten 5 maj, 2011, Bonnierhuset, Stockholm

29 Mar 2011

I maj är det dags för den tredje upplagan av ”Bakom Rubrikerna – Strategisk krishantering i verkligheten”. Vid detta seminarium får du lyssna till personer som hanterat några av Sveriges största och mest bevakade incidenter de senaste åren. Ta del av deras beskrivning av krisen från insidan, hur de resonerade och agerade för att minimera och parera följdverkningar. Dessutom får du lyssna till vilka slutsatser de har dragit samt insikter de fått avseende sin krisberedskap.

Medietränaren och krishanteringsexperten Paul Ronge modererar konferensen och vägleder dig genom en rad intressanta och högaktuella praktikfall:

• Ulf Angberg, Informationschef, Trafikverket ”När en verksamhet hamnar i en skandal som är så djup att allt förtroende går förlorat sätts de flesta verktyg i informatörens grundhandbok ur spel. Hur gör man då?”

• Johan Persson, f.d. Informationschef, Trafikverket ” Det har varit en lång resa med flera misslyckanden innan projektet fått tillstånd en dialog och en förändrad mediebild”

• Lars Nylén, Generaldirektör, Kriminalvården ”Så olika saker kan uppfattas när det krisar till sig”

• Erik Amcoff, Informationschef, HQ Bank “Den 26 maj 2010 gick startskottet för vad som kom att bli fjolårets hetaste story i svenskt näringsliv – HQ-kraschen. För mig blev det mer än en intensivkurs.”

• Elisabeth Tarras Wahlberg, Senior Rådgivare, Kreab ”Ta dig tid att bygga ett nätverk – du tar igen det i stormens öga”.

• Östersunds kommun ”Veckorna som följde efter att vi gick ute med VMA om kokning av vattnet blev bland de mest intensiva i våra yrkesliv. Men samtidigt de mest stimulerande”

• Ulrica Schenström, Senior Rådgivare, Hallvarsson & Halvarson ”Konsten och vikten av att den som hanterar media också är en av de som leder och skapar organisationens/företagets grundläggande strategier”

• Elisabeth Lindgren, Kommunikationsdirektör, SJ ”Vem bestämmer när det är kris – Kan man kommunicera sig ur en kris?”

• Cathrine Westerberg- Wigzell, Informationschef, Åhléns “Kan man vara proaktiv när krisen är ett faktum?”

• Paul Ronge, Krishanteringsexpert, Paul Ronge Media ” Vad gör du om krisen slår till imorgon? Så hanterar du pressen från media och allmänhet”

• Elaine Bergqvist, Retorikkonsult

• Thomas Mattsson, Chefredaktör Expressen

• Jan Helin, Chefredaktör, Aftonbladet

Dessutom får du möjlighet att delta unika fördjupande workshops, under ledning av Paul Ronge och Elaine Bergqvist, där du får konkreta verktyg för effektiv mediehantering och retorik.

Varmt välkommen till Sveriges främsta krishanteringsforum den 5-6 maj, 2011!

Josephine Elofs, Editorial Director, Kommunikationsforum